<< LỜI KHUYÊN HẰNG NGÀY >>

Tiếp thị

Công cụ tiếp thị, khá đơn giản, là những công cụ mà một công ty sử dụng để tiếp thị sản phẩm dịch vụ của mình. vậy, bất kể quy mô công ty của bạn, bạn phải sử dụng việc sử dụng các công cụ tiếp thị. Công cụ bắt đầu với thẻ doanh nghiệp của bạn bao gồm các mục như tờ rơi, tờ rơi, chiến dịch email, và website của bạn. Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng các mạng hội như là một phương pháp tiếp thị. Dòng dưới cùng, bạn nên được trang bị với tất cả các công cụ có sẵn để cung cấp cho công ty của bạn tiếp xúc với tiếp thị tối đa.

Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng Ký
Quên Mật Khẩu ?
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Đảm bảo tối đa 6 giờ.

MẪU THIẾT KẾ

Những mẫu hoàn chỉnh nhất

DESIGN COPY PRINT

6830 STOCKTON BLVD. #200, SACRAMENTO, CA 95823

Điện Thoại: 916-421-5029          Email: info@dcpcenter.com

Webmaster by DCP Team | © 2012 All Rights Reserved

Là thành viên
Follow Us